| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 161(XXIII)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Przedszkola Publiczne prowadzone przez Gminę Poraj zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

§ 2.

1. Opłata za świadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne w Gminie Poraj, o których mowa w § 1, w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie, udzielane są odpłatnie.

2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych wskazanych w ust. 1 wynosić będzie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

3. Opłata ustalana jest miesięcznie, jako iloczyn godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 2. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

§ 3.

1. Obniża się wysokość opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta jednocześnie dwoje dzieci z tej samej rodziny, w tym samym roku szkolnym.

2. Obniżenie opłaty przysługuje tylko drugiemu dziecku, bez względu na wysokość dochodów rodziców (opiekunów prawnych).

§ 4.

Nie pobiera się opłaty o której mowa w § 2 ust. 2 za trzecie i następne dziecko w wieku przedszkolnym uczęszczające jednocześnie do przedszkola w tym samym roku szkolnym.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 53(X)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »