| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Porąbka

z dnia 2 lipca 2012r.

do porozumienia międzygminnego ON.II.031.4.2011 z dnia 15.03.2011 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Porąbka, reprezentowaną przez:   pana Czesława Bułkę - Wójta Gminy Porąbka  
(nr NIP 937-10-74-457)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że § 6   pkt 1   porozumienia międzygminnego z   dnia 15.03.2011 r.  
nr ON.II.031.4.2011 z   późn. zm. otrzymuje brzmienie:  

Na realizację zadania Gmina Porąbka od 1   lipca 2012 r. przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości   5.368,54 zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) .

§   2.   § 8   otrzymuje brzmienie:  

1)   Do dnia 20 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Porąbka rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

2)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Porąbka w   terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku .

§   3.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego z   dnia 15.03.2011 r. nr ON.II.031.4.2011 z   późn. zm. pozostają bez zmian.  

§   4.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2012 r.  

§   5.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA PORĄBKA                                             GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Wójt Gminy Porąbka  


Czesław   Bułka

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »