| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/64/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art.211,art. 212, art. 217 i   art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmniejsza się dochody budżetu gminy o   kwotę   48 732,00 zł   , to jest z   kwoty   11 092 883,00 zł   do kwoty  

11 044 151,00 zł,   w tym dochody bieżące o   kwotę   48 732,00 zł   , to jest z   kwoty   10 461 047,00 zł   do kwoty  

10 412 315,00 zł   , z   tego:  

w dziale 758 – Różne rozliczenia  

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

§ 2920 – Subwencje ogólne z   budżetu państwa o   kwotę   48 732,00 zł  

zgodnie z   pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z   dnia 23 marca 2012 roku.  

§   2.   1.   Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę   117 603,00 zł   i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w   WFOŚ i   GW w   Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej.  

2.   Zwiększa się przychody budżetu gminy o   kwotę   48 732,00 zł   , to jest z   kwoty   259 909,00 zł   do kwoty  

308 641,00 zł   , w   tym:  

w § 950 – Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   kwotę   48 732,00 zł   to jest z   kwoty  

193 580,64 zł   do kwoty   242 312,64 zł  

§   3.   Załącznik nr 3   do uchwały budżetowej na rok 2012 obejmujący przychody i   rozchody budżetu gminy otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/64/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »