| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/64/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art.211,art. 212, art. 217 i   art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmniejsza się dochody budżetu gminy o   kwotę   48 732,00 zł   , to jest z   kwoty   11 092 883,00 zł   do kwoty  

11 044 151,00 zł,   w tym dochody bieżące o   kwotę   48 732,00 zł   , to jest z   kwoty   10 461 047,00 zł   do kwoty  

10 412 315,00 zł   , z   tego:  

w dziale 758 – Różne rozliczenia  

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

§ 2920 – Subwencje ogólne z   budżetu państwa o   kwotę   48 732,00 zł  

zgodnie z   pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z   dnia 23 marca 2012 roku.  

§   2.   1.   Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę   117 603,00 zł   i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w   WFOŚ i   GW w   Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej.  

2.   Zwiększa się przychody budżetu gminy o   kwotę   48 732,00 zł   , to jest z   kwoty   259 909,00 zł   do kwoty  

308 641,00 zł   , w   tym:  

w § 950 – Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   kwotę   48 732,00 zł   to jest z   kwoty  

193 580,64 zł   do kwoty   242 312,64 zł  

§   3.   Załącznik nr 3   do uchwały budżetowej na rok 2012 obejmujący przychody i   rozchody budżetu gminy otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/64/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »