| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie podziału gminy Miedźno na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 § 2   i 3, § 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 14 ustawy i   art. 16 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113 ze zm. na wniosek Wójta Gminy Miedźno   Rada Gminy Miedźno  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje podziału Gminy Miedźno na obwody głosowania i   ustala ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.  

§   3.   1.   Traci moc uchwała nr 327/XL/2010 Rady Gminy Miedźno z   dnia 6   sierpnia 2010 r. w   sprawie podziału gminy Miedźno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i   granic.  

2.   Wybory nowe, przedterminowe i   uzupełniające do rady gminy oraz wybory przedterminowe wójta gminy w   trakcie bieżącej kadencji, przeprowadza się w   stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie uchwały, o   której mowa w   ust. 1.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   w sołectwach.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno  


Leszek   Idasz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 183/XXIII/2012    
Rady Gminy Miedźno    
z dnia 20 września 2012 r.  

 

Numer  
obwodu  
głosowania  

Granice obwodu głosowania  

Siedziba obwodowej komisji  
wyborczej  

Numer okręgu wyborczego  

1  

sołectwo; Miedźno ul. Częstochowska od nr 54, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Ułańska, Marii Konopnickiej, Gen. Juliusza Rómmla, Akacjowa  

Gimnazjum w   Miedźnie  
ul. Szkolna 1  

/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

4  

2  

sołectwo; Miedźno ul. Częstochowska od nr 1   do nr 53, Kosmiczna, Planetarna, Gwiezdna, Słoneczna, Księżycowa, Sportowa, Szkolna, Gen. Juliana Filipowicza, Juliusza Słowackiego, Łąkowa, Sosnowa,  
sołectwo: Dębiniec ul. Dębowa  

Gimnazjum w   Miedźnie  
ul. Szkolna 1  


/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

5, 6  

3  

sołectwo; Miedźno ul. Wyzwolenia, Polna, Ogrodowa, Władysława Jagiełły,  
Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Św. Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Elizy Orzeszkowej, Leśna, Mieszka I, Zygmunta Starego  

Szkoła Podstawowa w   Miedźnie ul. Szkolna 1  


/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

7, 8  

4  

sołectwa: Izbiska, Wapiennik  

Gminny Ośrodek Kultury w   Miedźnie  
ul. Gen. .Juliana Filipowicza 5  

/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

3  

5  

sołectwo Ostrowy: miejscowość Ostrowy nad Okszą; ul. Cicha, Częstochowska, Łąkowa, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki od nr 1   do nr 35, Gościniec, Brzeźnicka, Chabrowa, Cmentarna, Konwaliowa, Różana, Tęczowa, Wąska, Zadworna, Tadeusza Kościuszki od nr 37 do nr 55, Liliowa oraz : Mazówki i   Nowy Folwark  

Zespół Szkół w   Ostrowach nad Okszą ul. Szkolna 6  
/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

11, 13  

6  

sołectwo Ostrowy: miejscowość Ostrowy nad Okszą; ul. Akacjowa, Dębowa, Kasztanowa, Lipowa, Sosnowa, Sportowa, Stawowa, Tartakowa, Krótka, Bór, Brzozowa, Graniczna, Leśna, Parkowa, Piaskowa, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Zakładowa, Kocińska, Rakowska i   Rywaczki  

Zespół Szkół w   Ostrowach nad Okszą ul. Szkolna 6  /lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

12, 14  

7  

sołectwa: Kołaczkowice Duże, Kołaczkowice Małe  

Świetlica w   budynek po byłej Szkole Podstawowej w   Kołaczkowicach  
Kołaczkowice 110  

2  

8  

sołectwo : Mokra  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Mokrej  
Mokra 194  

9, 10  

9  

sołectwo :Borowa  

Świetlica przy Ochotniczej Straży Pożarnej w   Borowej  
Borowa 60 a  

1  

10  

sołectwo : Władysławów  

Świetlica w   budynku po byłej Szkole Podstawowej we Władysławowie  
ul. Turystyczna 122  

15  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno  


Leszek   Idasz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »