| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie podziału gminy Miedźno na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 § 2   i 3, § 11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 14 ustawy i   art. 16 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113 ze zm. na wniosek Wójta Gminy Miedźno   Rada Gminy Miedźno  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje podziału Gminy Miedźno na obwody głosowania i   ustala ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.  

§   3.   1.   Traci moc uchwała nr 327/XL/2010 Rady Gminy Miedźno z   dnia 6   sierpnia 2010 r. w   sprawie podziału gminy Miedźno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i   granic.  

2.   Wybory nowe, przedterminowe i   uzupełniające do rady gminy oraz wybory przedterminowe wójta gminy w   trakcie bieżącej kadencji, przeprowadza się w   stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie uchwały, o   której mowa w   ust. 1.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   w sołectwach.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno  


Leszek   Idasz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 183/XXIII/2012    
Rady Gminy Miedźno    
z dnia 20 września 2012 r.  

 

Numer  
obwodu  
głosowania  

Granice obwodu głosowania  

Siedziba obwodowej komisji  
wyborczej  

Numer okręgu wyborczego  

1  

sołectwo; Miedźno ul. Częstochowska od nr 54, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Ułańska, Marii Konopnickiej, Gen. Juliusza Rómmla, Akacjowa  

Gimnazjum w   Miedźnie  
ul. Szkolna 1  

/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

4  

2  

sołectwo; Miedźno ul. Częstochowska od nr 1   do nr 53, Kosmiczna, Planetarna, Gwiezdna, Słoneczna, Księżycowa, Sportowa, Szkolna, Gen. Juliana Filipowicza, Juliusza Słowackiego, Łąkowa, Sosnowa,  
sołectwo: Dębiniec ul. Dębowa  

Gimnazjum w   Miedźnie  
ul. Szkolna 1  


/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

5, 6  

3  

sołectwo; Miedźno ul. Wyzwolenia, Polna, Ogrodowa, Władysława Jagiełły,  
Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Św. Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Elizy Orzeszkowej, Leśna, Mieszka I, Zygmunta Starego  

Szkoła Podstawowa w   Miedźnie ul. Szkolna 1  


/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

7, 8  

4  

sołectwa: Izbiska, Wapiennik  

Gminny Ośrodek Kultury w   Miedźnie  
ul. Gen. .Juliana Filipowicza 5  

/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

3  

5  

sołectwo Ostrowy: miejscowość Ostrowy nad Okszą; ul. Cicha, Częstochowska, Łąkowa, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki od nr 1   do nr 35, Gościniec, Brzeźnicka, Chabrowa, Cmentarna, Konwaliowa, Różana, Tęczowa, Wąska, Zadworna, Tadeusza Kościuszki od nr 37 do nr 55, Liliowa oraz : Mazówki i   Nowy Folwark  

Zespół Szkół w   Ostrowach nad Okszą ul. Szkolna 6  
/lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

11, 13  

6  

sołectwo Ostrowy: miejscowość Ostrowy nad Okszą; ul. Akacjowa, Dębowa, Kasztanowa, Lipowa, Sosnowa, Sportowa, Stawowa, Tartakowa, Krótka, Bór, Brzozowa, Graniczna, Leśna, Parkowa, Piaskowa, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Zakładowa, Kocińska, Rakowska i   Rywaczki  

Zespół Szkół w   Ostrowach nad Okszą ul. Szkolna 6  /lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/  

12, 14  

7  

sołectwa: Kołaczkowice Duże, Kołaczkowice Małe  

Świetlica w   budynek po byłej Szkole Podstawowej w   Kołaczkowicach  
Kołaczkowice 110  

2  

8  

sołectwo : Mokra  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Mokrej  
Mokra 194  

9, 10  

9  

sołectwo :Borowa  

Świetlica przy Ochotniczej Straży Pożarnej w   Borowej  
Borowa 60 a  

1  

10  

sołectwo : Władysławów  

Świetlica w   budynku po byłej Szkole Podstawowej we Władysławowie  
ul. Turystyczna 122  

15  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno  


Leszek   Idasz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »