| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/310/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisły
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać następujących zmian w uchwale nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie:

1. Uchylić dotychczasowe brzmienie §4, §6 oraz §8 i nadać im nowe o treści:

§ 4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej (oznaczonych w załączniku nr 2) w następujący sposób:

1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,- zł

2. przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:

a) typu A: 20,- zł

b) typu B: 20,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1

a) typu A: 45,- zł

b) typu B: 40,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) typu A: 95,- zł

b) typu B: 85,- zł

3. przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2gruntu zajętego przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 2,-zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1: 4,-zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2: 7,-zł

4. przy sprzedaży z samochodu:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 10,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 10,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 20,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 25,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 45,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 55,- zł

5. przy sprzedaży z samochodu i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie ze stawkami określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 4..

§ 6. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego:

a) wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku nr 1: 5,- zł

b) pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,- zł

c) pozostałych artykułów i usług: 35,- zł , z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska towarów i usług na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską, na ul. Stellera i na Pl. Hoffa, z zastrzeżeniem ust. 3, poza pasem drogowym, we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz wzdłuż ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie o szerokości 2m (oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 10,-

4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska na parkingu od ulicy Kolejowej (oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł.

§ 8. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 7 w następujący sposób:

1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 35,- zł

2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 22,- zł.

§ 2.

Pozostawić bez zmian pozostałe ustalenia uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.

§ 3.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »