| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/310/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisły
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać następujących zmian w uchwale nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie:

1. Uchylić dotychczasowe brzmienie §4, §6 oraz §8 i nadać im nowe o treści:

§ 4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej (oznaczonych w załączniku nr 2) w następujący sposób:

1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,- zł

2. przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:

a) typu A: 20,- zł

b) typu B: 20,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1

a) typu A: 45,- zł

b) typu B: 40,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) typu A: 95,- zł

b) typu B: 85,- zł

3. przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2gruntu zajętego przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 2,-zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1: 4,-zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2: 7,-zł

4. przy sprzedaży z samochodu:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 10,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 10,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 20,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 25,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 45,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 55,- zł

5. przy sprzedaży z samochodu i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie ze stawkami określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 4..

§ 6. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego:

a) wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku nr 1: 5,- zł

b) pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,- zł

c) pozostałych artykułów i usług: 35,- zł , z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska towarów i usług na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską, na ul. Stellera i na Pl. Hoffa, z zastrzeżeniem ust. 3, poza pasem drogowym, we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz wzdłuż ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie o szerokości 2m (oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 10,-

4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska na parkingu od ulicy Kolejowej (oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł.

§ 8. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 7 w następujący sposób:

1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 35,- zł

2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 22,- zł.

§ 2.

Pozostawić bez zmian pozostałe ustalenia uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.

§ 3.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »