| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/161/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/160/12 z dnia 27 września 2012 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Świnna niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   p.zm.) oraz art. 80 ust. 4   i art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   p.zm.)  

Rada Gminy Świnna u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXIX/160/12 Rady Gminy Świnna z   dnia 27 września 2012 r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Świnna niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany :  

1)   W § 4   skreśla się pkt 2.  

2)   W § 8   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

„Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w   terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji wg wzoru określonego w   załączniku Nr 3. W   wypadku dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości, zwrotu nadwyżki dokonuje się w   terminie do 31 stycznia roku następnego”.  

3)   W § 9   skreśla się ust. Nr 2   i Nr 3.  

4)   Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 3   do uchwały Nr XXIX/160/12 Rady Gminy Świnna z   dnia 27 września 2012 r, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXX/161/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rozliczne wykorzystania dotacji  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »