| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/129/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podatku rolnego na 2013 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami/, oraz na podstawie art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. nr 136 poz. 969 z póź. zmianami/ oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami / oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z póź. zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala, co następuje

§ 1.

Obniża średnią cenę skupu 1q żyta o 36,73 % tj. do kwoty 48,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się stawkę podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych za 1ha przeliczeniowy gruntu                             w wysokości 120, zł.

2. Ustala się stawkę podatku rolnego dla pozostałych gruntów za 1ha gruntów                                                         w wysokości 240, zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »