| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/129/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podatku rolnego na 2013 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami/, oraz na podstawie art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. nr 136 poz. 969 z póź. zmianami/ oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami / oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z póź. zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala, co następuje

§ 1.

Obniża średnią cenę skupu 1q żyta o 36,73 % tj. do kwoty 48,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się stawkę podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych za 1ha przeliczeniowy gruntu                             w wysokości 120, zł.

2. Ustala się stawkę podatku rolnego dla pozostałych gruntów za 1ha gruntów                                                         w wysokości 240, zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »