| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 70/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591z późn.zm./ oraz art.5 ust.1 , art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r.  

Rada Gminy w   Boronowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się na terenie Gminy Boronów następujące stawki  podatku od nieruchomości:  

 

Lp.  

Wyszczególnienie  

Stawka zł.  

1  

Od gruntów  

 

a.  

Związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m² powierzchni  

0,84  

b.  

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1   ha powierzchni  

4,50  

c.  

Pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni  

0,25  

2  

Od budynków lub ich części:  

 

a.  

Mieszkalnych od 1   m² powierzchni użytkowej  

0,70  

b.  

Związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m² pow. użytkowej  

20,26  

c.  

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m² powierzchni użytkowej  

10,64  

d.  

Związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m² powierzchni użytkowej  

4,63  

e.  

Pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni użytkowej  

4,87  

f.  

Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3   - 7  

2%  

§   2.   Traci moc uchwała Nr 86/XIII/2011 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 09 listopada 2011 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.  

§   4.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Edward   Czyż

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »