| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 70/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591z późn.zm./ oraz art.5 ust.1 , art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r.  

Rada Gminy w   Boronowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się na terenie Gminy Boronów następujące stawki  podatku od nieruchomości:  

 

Lp.  

Wyszczególnienie  

Stawka zł.  

1  

Od gruntów  

 

a.  

Związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m² powierzchni  

0,84  

b.  

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1   ha powierzchni  

4,50  

c.  

Pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni  

0,25  

2  

Od budynków lub ich części:  

 

a.  

Mieszkalnych od 1   m² powierzchni użytkowej  

0,70  

b.  

Związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m² pow. użytkowej  

20,26  

c.  

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m² powierzchni użytkowej  

10,64  

d.  

Związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m² powierzchni użytkowej  

4,63  

e.  

Pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni użytkowej  

4,87  

f.  

Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3   - 7  

2%  

§   2.   Traci moc uchwała Nr 86/XIII/2011 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 09 listopada 2011 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.  

§   4.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Edward   Czyż

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »