| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/280/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące realizacji zadań własnych gminy w zakresie następujących celów publicznych:

1) gospodarki mieszkaniowej,

2) wodociągów i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

3) unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

4) kultury fizycznej, w tym urządzeń sportowych oraz terenów rekracyjnych, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części związane z wykonywaną nieodpłatnie na rzecz mieszkańców gminy działalnością w zakresie kultury, działalnością bibliotekarską, oświatą i edukacją oraz pomocą społeczną, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością statutową polegającą na świadczeniu niezawodowej ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty pozostałe zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem "dr" za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/280/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 22 listopada 2012 r.

Projekt niniejszej uchwały uwzględnia delegację ustawową przewidzianą w art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), zgodnie z którą Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż przewidziane ustawą.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »