| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 152/XXV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm ),oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.2012.587.)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości :

1. Od budynków mieszkalnych i ich części oraz garaży w budynkach mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,19 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczejw zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,56 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

4. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych swiadczeń – 4,63 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

5. Od pozostałych budynków lub ich części :

1) od budynków letniskowych – 7,66 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) od garaży wolnostojących – 7,66 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) pozostałe /komórki/ - 2,34 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

4) innych niż wymienione w § 1 ust.5 pkt 1, 2, 3, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1,11 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

6. Od budowli :

a) od budowli związanych z gospodarką ściekową – 1 % ich wartości określonej napodstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

b) od pozostałych budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względuna sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2powierzchni.

8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni.

9. Od gruntów:

1) pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2powierzchni.

2) od innych gruntów pozostałych niż określone w § 1 ust.9 pkt 1 – 0,26 zł od 1 m2

powierzchni.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 82/XV/2011Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomościi Uchwała nr 92/XVI/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 grudnia 2011 r.

§ 5.

1. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miastai Gminy Blachownia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »