| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 103/XVIII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kamienica Polska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic w sprawie podziału Gminy Kamienica Polska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm), art. 12 § 2, § 11,§ 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. ) oraz art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr. 21, poz. 113 ze zm. ), działając na wniosek Wójta Gminy Kamienica Polska  

Rada Gminy Kamienica Polska  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Kamienica Polska na obwody głosowania i   ustala ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z   brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr 225/XXVII/2002 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 19 czerwca 2002 roku w   sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i   numerów, liczby radnych wybieranych w   każdym z   nich oraz utworzenia obwodów głosowania.  

§   3.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Kamienica Polska i   w sołectwach.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Kamienica Polska obejmującej lata 2010-2014  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak


Uzasadnienie

Przedstawiony podział Gminy Kamienica Polska na stałe obwody głosowania został opracowany zgodnie z   zasadami tworzenia stałych obwodów głosowania wynikającymi z   art. 12   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 ).  


Załącznik do Uchwały Nr 103/XVIII/2012

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27.11.2012 roku

       

Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Numer okręgu wyborczego

 

1

 

 

 

 

 

Sołectwo Kamienica Polska ,

 

ulica Konopnickiej

od nr 59 do 265 – nieparzyste

i od nr 66 do nr 402 – parzyste

 

ulice: Apteczna, Jastrzębska, Kopalniana, Kościuszki,

Magazynowa, Południowa,

Wspólna 

 

Sołectwo Wanaty

 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Kamienica Polska

ul. Konopnickiej 135

 

 

 

 

2, 3, 4, 10, 11

 

2

 

 

 

 

 

Sołectwo Kamienica Polska ,

 

ulica Konopnickiej

od nr 1 do 57 - nieparzyste

i od nr 2 do nr  64 - parzyste,

 

ulice: Domagalskiej, Ferensa, Osiedlowa

 

Podlesie

Romanów

 

Sołectwo Zawada

 

Kolonia Klepaczka

 

 

Przedszkole

Kamienica Polska

ul. Konopnickiej 11A

 

 

 

1, 5, 12, 13

 

3

 

 

 

Sołectwo Rudnik Wielki

 

 

 

Przedszkole

Rudnik Wielki

ul. Słoneczna 186

 

 

8, 9

 

4

 

Sołectwo Osiny

 

 

 

Szkoła Podstawowa

Osiny

ul. Częstochowska 165

 

 

6, 7

 

5

 

Sołectwo Zawisna

 

 

 

Przedszkole

Zawisna  69

 

14, 15

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »