| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/374/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 4, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.), w   związku z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1.   1.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej opłatą, uiszcza się miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w   dniu 10 sierpnia 2013r.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

3.   Opłatę uiszcza się wpłatą w   kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy.  

4.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »