| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 1/2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 stycznia 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu w okręgu wyborczym nr 10

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz   z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i     art. 16 ust. 2a i   3 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399 ), w   związku z   uchwałą                     Nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej w   Koniecpolu z   dnia 28   grudnia   2012   r. w   sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Zdzisława Wójcika przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w   Koniecpolu w   jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie  wybierany 1   radny.    

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 10 marca 2013 r.  

§   4.   Czynności wyborcze  będą  realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.     Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 1/2013    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 7   stycznia 2013 r.  

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)    

Treść czynności    

1    

2    

do   05.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w   Koniecpolu w   okręgu wyborczym nr 10,    

do   19.01.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   granicach i   numerze okręgu wyborczego oraz o   wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w   Koniecpolu,    
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   utworzeniu komitetów wyborczych oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w   okręgu nr 10,    
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w   Koniecpolu,    

do   24.01.2013   r.    

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Miejskiej Komisji Wyborczej w   Koniecpolu,    

do   08.02.2013   r. (do godziny 24 00 )    

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w   Koniecpolu list kandydatów na radnego w   okręgu wyborczym nr 10,    

do   15.02.2013   r.    

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5     w Kuźnicy Grodziskiej,    

do   17.02.2013   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5,    

do   18.02.2013   r.    

- nadanie przez Miejską Komisję Wyborczą w   Koniecpolu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na   radnego,    

do   23.02.2013   r.    

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w   Koniecpolu zawierającego numery list i   dane o   kandydatach na radnego zarejestrowanych w   okręgu wyborczym nr 10,    

do   24.02.2013   r.    

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w   Koniecpolu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5   w Kuźnicy Grodziskiej,    

do   24.02.2013   r.    

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 10   w Urzędzie Miasta i   Gminy w   Koniecpolu,  

do   28.02.2013   r.    

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,    
 

08.03.2013   r. o   godz.24 00

- zakończenie kampanii wyborczej,    
 

09.03.2013   r.    

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5   w Kuźnicy Grodziskiej spisu wyborców,    

10.03.2013   r.   w godz.8:00–22:00    

- głosowanie  
 

*) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »