| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 173/XV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę               242 095,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów               31 141 311,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               242 095,00 zł z tego:

a) subwencja oświatowa - pismo Min. Fin. ST3/4820/2/2012               298 940,00 zł

b) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Min. Fin. ST3/4820/2/2012               (-) 178 435,00 zł

c) wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych               80 000,00 zł

d) wpływy z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych               1 890,00 zł

e) wpływy ze zwrotów podatku VAT               31 500,00 zł

f) wpływy z tytułu kar umownych               8 200,00 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę               188 031,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków               35 831 235,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               308 783,00 zł. z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               269 843,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               111 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               158 843,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące                             38 940,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 120 752,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 120 752,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych               (-) 123 762,00 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć przychody o kwotę               (-) 54 064,00 zł w tym:

- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                             (-) 115 064,00 zł

- do ogólnej kwoty przychodów               8 518 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy na rok 2012 wynosi 4 689 924,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie               700 000,00 zł

b) zaciągnięte kredyty w kwocie               3 440 000,00 zł

c) pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE               549 924,00 zł.

§ 8. Po dokonaniu zmian w budżecie limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynoszą 4 689 924,00 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana planu dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu przychodów w Budżecie Gminy Woźniki na 2012 roku

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »