| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 173/XV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 133/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę               242 095,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów               31 141 311,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               242 095,00 zł z tego:

a) subwencja oświatowa - pismo Min. Fin. ST3/4820/2/2012               298 940,00 zł

b) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Min. Fin. ST3/4820/2/2012               (-) 178 435,00 zł

c) wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych               80 000,00 zł

d) wpływy z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych               1 890,00 zł

e) wpływy ze zwrotów podatku VAT               31 500,00 zł

f) wpływy z tytułu kar umownych               8 200,00 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę               188 031,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków               35 831 235,18 zł w tym:

1/ bieżące w kwocie               308 783,00 zł. z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych               269 843,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane               111 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               158 843,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące                             38 940,00 zł

2/ majątkowe w kwocie               (-) 120 752,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne               (-) 120 752,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych               (-) 123 762,00 zł

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2012 rok

1/ zmniejszyć przychody o kwotę               (-) 54 064,00 zł w tym:

- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych                             (-) 115 064,00 zł

- do ogólnej kwoty przychodów               8 518 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy na rok 2012 wynosi 4 689 924,00 zł, którego źródłem sfinansowania są:

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie               700 000,00 zł

b) zaciągnięte kredyty w kwocie               3 440 000,00 zł

c) pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE               549 924,00 zł.

§ 8. Po dokonaniu zmian w budżecie limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynoszą 4 689 924,00 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Woźniki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania Inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana planu dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 173/XV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu przychodów w Budżecie Gminy Woźniki na 2012 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »