| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/301/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 391),

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się do Burmistrza Miasta Skoczowa (43-430 Skoczów, Rynek 1), w terminie:

1) do 15 marca 2013 r. - pierwsza deklaracja,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nowej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od daty zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej ze zmianą liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub zmianą stawki takiej opłaty.

§ 2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest przedstawić zaświadczenie właściwej instytucji potwierdzającej czasowe (powyżej 3 miesięcy) przebywanie mieszkańca tej nieruchomości poza swoim miejscem zamieszkania, a w przypadkach szczególnych - złożyć oświadczenie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie internetowej Gminy Skoczów oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/301/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »