| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.74.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 lutego 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/306/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Będzińskiego im. dra Tadeusza Kosibowicza

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz., 1592)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XIX/306/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Będzińskiego im. dra Tadeusza Kosibowicza w całości, jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Będzińskiego uchwałą z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanowiła Nagrodę Starosty Będzińskiego im. dra Tadeusza Kosibowicza. Przedmiotowa uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 2 stycznia 2013 r. Jako podstawę prawną wskazano art. 4 ust. 1 pkt 2 i 21 oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym.

Zdaniem organu nadzoru uchwała powyższa nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z brzmieniem art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej mogą działać jedynie na podstawie i w granicach przyznanych im uprawnień. Oznacza to, że podczas, gdy jednostka posiada swobodę działania zgodnie z zasadą, iż co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko w tych przypadkach i w takim zakresie, w których upoważnia je do tego prawo (por. W. Skrzydło, Konstytucja RP. Komentarz. Zakamycze 1999 r., s. 15, por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 1997 r., sygn. akt II SA 534/96, M. Podat. 1997/12/374).

Artykuł 7 Konstytucji RP zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.

Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Natomiast treść art. 4 ust. 1 pkt 2 i 21 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. promocji i ochrony zdrowia oraz promocji powiatu. Zdaniem organu nadzoru powyższe przepisy nie dają radzie kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Będzińskiego im. dra Tadeusza Kosibowicza

Tym samym uchwałę Nr XIX/306/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Będzińskiego im. dra Tadeusza Kosibowicza ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Powiatu Będzińskiego

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »