| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/653/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

1) nr XX/497/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

2) nr XX/498/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) nr XXII/567/2012 z dnia 25 września 2012 r . w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Rada Miejska w Bielsku- Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwanej dalej „opłatą”:

1) dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów – stawka opłaty wynosi 4,00 zł za m3zużytej wody z danej nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w pkt 1, w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów – stawka opłaty wynosi 6,00 zł za m3zużytej wody z danej nieruchomości,

3) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów – z zastrzeżeniem pkt 4 – stawki opłaty są następujące:

a) 7,80 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów,

b) 8,10 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów,

c) 10,40 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów,

d) 12,10 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

e) 13,30 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

f) 23,30 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

g) 67,50 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

h) 162,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3,

i) 300,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3,

j) 360,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3,

k) 460,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3,

l) 460,00 zł + 50,00 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10 m3za kontenery o pojemności od 11,0 m3do 20,0 m3,

4) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w pkt 3, w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów - stawki opłaty są następujące:

a) 13,00 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów,

b) 14,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów,

c) 17,00 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów,

d) 19,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

e) 20,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

f) 35,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

g) 121,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

h) 260,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3,

i) 723,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3,

j) 853,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3,

k) 1 130,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3,

l) 1 130,00 zł + 70,00 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10 m3za kontenery o pojemności od 11,0 m3do 20,0 m3,

m) 6,00 zł za kosz uliczny o pojemności od 0,01 m3do 0,045 m3,

n) 8,00 zł za kosz uliczny o pojemności większej niż 0,045 m3jednak nie większej niż 0,07 m3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »