| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/653/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

1) nr XX/497/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

2) nr XX/498/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) nr XXII/567/2012 z dnia 25 września 2012 r . w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Rada Miejska w Bielsku- Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwanej dalej „opłatą”:

1) dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów – stawka opłaty wynosi 4,00 zł za m3zużytej wody z danej nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w pkt 1, w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów – stawka opłaty wynosi 6,00 zł za m3zużytej wody z danej nieruchomości,

3) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów – z zastrzeżeniem pkt 4 – stawki opłaty są następujące:

a) 7,80 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów,

b) 8,10 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów,

c) 10,40 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów,

d) 12,10 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

e) 13,30 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

f) 23,30 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

g) 67,50 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

h) 162,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3,

i) 300,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3,

j) 360,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3,

k) 460,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3,

l) 460,00 zł + 50,00 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10 m3za kontenery o pojemności od 11,0 m3do 20,0 m3,

4) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w pkt 3, w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów - stawki opłaty są następujące:

a) 13,00 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów,

b) 14,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów,

c) 17,00 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów,

d) 19,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

e) 20,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

f) 35,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

g) 121,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

h) 260,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3,

i) 723,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3,

j) 853,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3,

k) 1 130,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3,

l) 1 130,00 zł + 70,00 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10 m3za kontenery o pojemności od 11,0 m3do 20,0 m3,

m) 6,00 zł za kosz uliczny o pojemności od 0,01 m3do 0,045 m3,

n) 8,00 zł za kosz uliczny o pojemności większej niż 0,045 m3jednak nie większej niż 0,07 m3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »