| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/574/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr V/67/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w następujący sposób:

Punkt 3 Załącznika do uchwały Nr V/67/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. otrzymuje nowe brzmienie:

. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

- Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

- Miejskiej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach

- Komendy Miejskiej Policji w Tychach

- Wydziału Karnego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tychach

- Prokuratury Rejonowej w Tychach

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach

- MEGREZ Sp. z o. o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

- organizacji pozarządowej, której cele statutowe obejmują działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy, wyłonieni w drodze konkursu..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »