| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. nr 9, poz. 276), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XLIV/613/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. nr 87, poz. 1923).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje
§ 2 i § 3 uchwały nr XLIV/613/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. nr 87, poz. 1923), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Uchwała nr XXXIX/514/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice.

Na podstawie art. 5, art. 40 ust. 2, pkt 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 449) i art. 73 i 74 Statutu Miasta Bytomia - załącznika do uchwały nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia (publ. w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. nr 7, poz. 276 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek mieszkańców tworzy się jednostkę pomocniczą - dzielnicę Miechowice.

§ 2. [1]) Granice dzielnicy Miechowice określa załącznik graficzny, będący integralną częścią niniejszej uchwały, natomiast ulice wchodzące w skład dzielnicy Miechowice zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVIII/582/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 października 2005 roku z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik2) do Uchwały Nr XXXIX/514/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 listopada 2008 r.

infoRgrafika

.

2)w formie ustalonej przez § 1 uchwały nr XLIV/613/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice


[1]) załącznik do uchwały zmieniony przez § 1 uchwały nr XLIV/613/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »