| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 204/XXVI/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.6j ust.2a, 6k ust.1 pkt.1i ust.3 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj.Dz. U. z   2012r., poz.391z póź.zm)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi:  

a)   w wysokości 12,00 zł. od jednego mieszkańca,  

b)   niższą w   wysokości 7,00 zł. od jednego mieszkańca, w   przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

2.   Ustala się następujące zróżnicowane miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość zabudowaną budynkami wielorodzinnymi:  

a)   w wysokości 9   zł od jednego mieszkańca, za każdą osobę, powyżej czterech osób,  

b)   niższą w   wysokości 5   zł od jednego mieszkańca, za każdą osobę, powyżej czterech osób w   przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   2.   1.   Ustala się następujące zróżnicowane miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość w   zabudowie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:  

a)   w wysokości 31 zł od gospodarstwa domowego w   przypadku, gdy gospodarstwo zamieszkują 1-2 osoby.  

b)   w wysokości 46 zł od gospodarstwa domowego w   przypadku, gdy gospodarstwo zamieszkują 3-4 osoby.  

c)   w wysokości 63 zł od gospodarstwa domowego w   przypadku, gdy gospodarstwo zamieszkują 5-7 osób.  

d)   w wysokości 85 zł od gospodarstwa domowego w   przypadku, gdy gospodarstwo zamieszkuje 8   osób i   więcej.  

2.   niższe w   przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   w wysokości 18 zł od gospodarstwa domowego w   przypadku, gdy gospodarstwo zamieszkują 1-2 osoby.  

b)   w wysokości 27 zł od gospodarstwa domowego w   przypadku, gdy gospodarstwo zamieszkują 3-4 osoby.  

c)   w wysokości 37 zł od gospodarstwa domowego w   przypadku, gdy gospodarstwo zamieszkują 5-7 osób.  

d)   w wysokości 50 zł od gospodarstwa domowego w   przypadku, gdy gospodarstwo zamieszkuje 8   osób i   więcej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »