| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/192/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łękawica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 2   w związku z   art. 15 ust. 1   pkt 6   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 roku nr 5, poz. 13 z   późniejszymi zmianami),  

Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Łękawica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łękawica, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom, uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łękawica, na warunkach i   zasadach, określonych w   załączniku nr 2   do uchwały.  

§   3.   Traci moc Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Łękawica z   dnia 14 września 2011r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łękawica oraz warunków i   zasad korzystania z   tych przystanków.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr. 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/192/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr. 2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »