| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/383/2013 Rady Miasta Wisły

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

1. Dokonać zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 45.279.894,00 PLN , w tym dochody bieżące w wysokości 35.664.251,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 47.421.886,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 33.708.086,00 PLN.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 428.000,00 PLN poprzez:

1) wprowadzenie planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie deficytu budżetu w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ("Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III") w kwocie 450.000,00 PLN;

2) wprowadzenie planowanego kredytu na finansowanie deficytu budżetu w związku z udzielaniem dotacji dla mieszkańców przeznaczonych na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ("Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III") w kwocie 100.000,00 PLN;

3) zmniejszenie planowanego kredytu na finansowanie inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 122.000,00 PLN.

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1) aktualizacji ulega Tabela C uchwały budżetowej na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie 8.276.818,00 PLN .

§ 4.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt ulegnie zwiększeniu o 428.000,00 PLN. .

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.141.992,00 PLN będą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.150.000,00 PLN,

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 450.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 541.992,00 PLN.

4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 PLN.

§ 5.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2013 , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r. , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/383/2013
Rady Miasta Wisły
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniku do uchwały

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »