| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 300/XXIII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych  na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany limitów  zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:             

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę (-) 1 991 327,00 zł do kwoty 2 475 984,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę  106 038,00 zł     do kwoty 2 295 743,00 zł,             

3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 724 473,00 zł do kwoty 1 724 473,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik do Uchwały Nr 300/XXIII/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »