| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 91/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 2a i          ust. 3       ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr   102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399), w   związku z   uchwałą Nr   XXVII/259/2013 Rady Gminy Czernichów z   dnia 19 kwietnia 2013 r. w   sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Czernichów, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Stefana Kołek przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów w   czteromandatowym okręgu wyborczym nr 4.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 7   lipca 2013 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wojewoda Śląski  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik   do Zarządzenia Nr 91/13  
Wojewody Śląskiego  
z dnia 30 kwietnia 2013 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów  

 

Termin wykonania  
czynności wyborczej [1] )  

Treść czynności  

do 8   maja 2013 r.  

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów w   okręgu wyborczym nr 4  

do 18 maja 2013 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Czernichów, informacji o   okręgu wyborczym nr 4, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów  

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Czernichów w   okręgu wyborczym nr 4  

do 20 maja 2013 r.  

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie  

do 23 maja 2013 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie  

do 7   czerwca 2013 r.  
do godz. 24 00
 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie list kandydatów na radnego wybieranego w   okręgu wyborczym nr 4, w   wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czernichów  

do 14 czerwca 2013 r.  

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Międzybrodziu Bialskim  

do 16 czerwca 2013 r.  

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Czernichowie numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w   okręgu wyborczym nr 4  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Czernichów, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania nr 2   oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Międzybrodziu Bialskim  

do 22 czerwca 2013 r.  

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 23 czerwca 2013 r.  

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Czernichowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Międzybrodziu Bialskim  

- sporządzenie spisu wyborców w   Urzędzie Gminy Czernichów  

do 27 czerwca 2013 r.  

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

5 lipca 2013 r.  
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej  
 

6 lipca 2013 r.  

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Międzybrodziu Bialskim spisu wyborców  

7 lipca 2013 r.  
godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie  

 


[1] )   Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawa Pracy

Warszawska kancelaria specjalizująca się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »