| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 91/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 2a i          ust. 3       ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr   102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 oraz z   2012 r. poz. 1399), w   związku z   uchwałą Nr   XXVII/259/2013 Rady Gminy Czernichów z   dnia 19 kwietnia 2013 r. w   sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Czernichów, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Stefana Kołek przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów w   czteromandatowym okręgu wyborczym nr 4.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 7   lipca 2013 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wojewoda Śląski  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik   do Zarządzenia Nr 91/13  
Wojewody Śląskiego  
z dnia 30 kwietnia 2013 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów  

 

Termin wykonania  
czynności wyborczej [1] )  

Treść czynności  

do 8   maja 2013 r.  

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów w   okręgu wyborczym nr 4  

do 18 maja 2013 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Czernichów, informacji o   okręgu wyborczym nr 4, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów  

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Czernichów w   okręgu wyborczym nr 4  

do 20 maja 2013 r.  

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie  

do 23 maja 2013 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie  

do 7   czerwca 2013 r.  
do godz. 24 00
 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie list kandydatów na radnego wybieranego w   okręgu wyborczym nr 4, w   wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czernichów  

do 14 czerwca 2013 r.  

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Międzybrodziu Bialskim  

do 16 czerwca 2013 r.  

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Czernichowie numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w   okręgu wyborczym nr 4  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Czernichów, informacji o   numerze i   granicach obwodu głosowania nr 2   oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Międzybrodziu Bialskim  

do 22 czerwca 2013 r.  

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Czernichowie o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 23 czerwca 2013 r.  

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Czernichowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Międzybrodziu Bialskim  

- sporządzenie spisu wyborców w   Urzędzie Gminy Czernichów  

do 27 czerwca 2013 r.  

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

5 lipca 2013 r.  
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej  
 

6 lipca 2013 r.  

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Międzybrodziu Bialskim spisu wyborców  

7 lipca 2013 r.  
godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie  

 


[1] )   Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »