| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/263/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r.     Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./   Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala:

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

32 451 083,40

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

8 000,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe

2030

Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...

6 000,00

80104

Przedszkola

0920

Pozostałe odsetki

800,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

0920

Pozostałe odsetki

1 200,00

II Zmniejszenie dochodów

0,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

39 407 467,27

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

262 945,63

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

4300

Zakup usług pozostałych

185 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

75412

Ochotnicze straże pożarne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

150,65

4580

Pozostałe odsetki

1 200,00

85295

Pozostała działalność

4260

Zakup energii

1 595,97

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41,55

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1,45

4127

Składki na Fundusz Pracy

1,12

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

375,77

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

9,44

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

686,33

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

16,24

4307

Zakup usług pozostałych

65,77

4309

Zakup usług pozostałych

1,34

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601

Obiekty sportowe

4270

Zakup usług remontowych

6 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15000

II Zmniejszenie wydatków

277 245,63

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

185 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

3110

Świadczenia społeczne

14 291,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

150,65

85295

Pozostała działalność

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,82

4300

Zakup usług pozostałych

1 595,15

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

979,58

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

23,04

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,44

4437

Różne opłaty i składki

190,96

4439

Różne opłaty i składki

4,99

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601

Obiekty sportowe

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 146,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 854,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

6 956 383,87

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

6 078 390,29

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

525 564,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

306 966,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

24 506,45

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

20 957,13

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

8. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »