| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 t.j.), art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie, bez odrębnego wezwania, przez właścicieli nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który powstał obowiązek jej ponoszenia.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami upływa dnia 15 sierpnia 2013 r.”

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać będą gotówką w kasie Urzędu Gminy Bojszowy lub na numer rachunku bankowego podany do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bojszowy nr XXI/129/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »