| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 t.j.), art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie, bez odrębnego wezwania, przez właścicieli nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który powstał obowiązek jej ponoszenia.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami upływa dnia 15 sierpnia 2013 r.”

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać będą gotówką w kasie Urzędu Gminy Bojszowy lub na numer rachunku bankowego podany do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bojszowy nr XXI/129/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »