| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/186/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5.890 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 8.920 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Plan wydatków zwiększa się na realizację projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” – 1.030 zł, na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów – 2.000 zł, na wydatki bieżące WTZ w Gilowicach – 5.890 zł.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.327.939,55 zł

b) wydatki w wysokości 17.942.586,55 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 385.353 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2013”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” Zwiększyć plan wydatków: Dział 750 rozdz. 75095 - wydatki bieżące o kwotę 1.030 zł Po zmianach załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku” jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku” Wprowadzić plan dotacji celowej dla:

1. Miasta Bielska - Białej Dział 750 rozdz. 75095 – wydatki bieżące – kwota 1.030 zł

2. Komendy Wojewódzkiej Policji Dział 754 rozdz. 75404 – wydatki bieżące – kwota 2.000 zł Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/186/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/186/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/186/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/186/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/186/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/186/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »