| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII.209.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 12 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie

-               art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”,  d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

-               art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków gminy z kwoty 12 801 190,79zł do kwoty 12 830 704,79zł tj o kwotę 29 514,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się  nadwyżkę budżetu w kwocie 913 410,00zł

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości  913 410,00zł.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 29 514,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:              29 514,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 942 924,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:    875 924,00 zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie:     67 000,00 zł zgodnie zzałącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały

§ 5. Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł,

- z tytułu zaciąganych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” w kwocie 490 053,00zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta  Gminy Ślemień:

- Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł.

- Zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” w kwocie 490 053,00zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.209.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 12 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.209.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 12 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »