| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII.209.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 12 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie

-               art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”,  d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

-               art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków gminy z kwoty 12 801 190,79zł do kwoty 12 830 704,79zł tj o kwotę 29 514,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się  nadwyżkę budżetu w kwocie 913 410,00zł

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości  913 410,00zł.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 29 514,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:              29 514,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 942 924,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:    875 924,00 zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie:     67 000,00 zł zgodnie zzałącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały

§ 5. Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł,

- z tytułu zaciąganych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” w kwocie 490 053,00zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta  Gminy Ślemień:

- Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł.

- Zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” w kwocie 490 053,00zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.209.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 12 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.209.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 12 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »