| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/219/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Dąbrowa Zielona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej

Uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała ustala:

1) wysokośc opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gmine Dąbrowa Zielona w związku z opieką wykonywaną 10 godzin dziennie.

2) Wysokość dodatkowej opłaty w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Zielona w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica;

3) maksymalną wysokośc opłaty ustaloną za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Zielona;

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicu- oznacza to również osoby o jakich mowa w art.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat;

§ 3. 1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Zielona wynosi 0,40 zł za godzinę pobytu.

2. Świadczenia o jakich mowa w ust. 1 obejmują:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w wymiarze 10 godzin dziennie;

2) zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka

§ 4. 1. Dodatkowa opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Zielona, który na wniosek rodzica trwa ponad 10 godzin dziennie wynosi 20,00zł za każdą następną godzinę pobytu.

2. Opłata ponad 10 godzin dziennie obejmuje świadczenia wskazane w § 3, ust. 2 pkt 1-3.

§ 5. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa , obejmująca koszty produktów do sporządzenia posiłków wynosi 5,00 złotych dziennie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »