| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/364/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Łaziska Górne służebnościami przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 j.t. ze zm./ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651, ze zm./ w związku z art. 3051ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Łaziskach Górnych, ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.

§ 2.

Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Łaziskach Górnych służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego tj. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości.

§ 3.

Służebność przesyłu ustalana jest na wniosek przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 uchwały lub z inicjatywy Gminy Łaziska Górne.

§ 4.

Z zastrzeżeniem § 5 uchwały upoważnia się Burmistrza Miasta Łaziska Górne do obciążania nieruchomości służebnościami przesyłu bez uprzedniej zgody Rady Miejskiej z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 5.

Ustanowienie służebności przesyłu następuje odpłatnie lub nieodpłatnie. Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu wymaga uprzedniej opinii Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych.

§ 6.

Dla potrzeb ustalenia stanowiska negocjacyjnego Gminy Łaziska Górne w sprawie wysokości opłaty z tytułu służebności przesyłu, Burmistrz Miasta Łaziska Górne każdorazowo zleci wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartości opłaty za ustanowienie służebności przesyłu. W przypadku nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu nie ma obowiązku sporządzania ww. operatu szacunkowego.

§ 7.

Służebność przesyłu można ustanowić na czas nieokreślony lub na czas określony.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »