| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/297/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 14 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594, z   późn. zm. ) oraz na podstawie art. 42, ust. 7, pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

Zmienia się uchwałę Nr VIII/43/2011 z   dnia 31 marca 2011 r. w   sprawie określenia zasad udzielania i   rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach lub przedszkolach oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i   logopedów w   następujący sposób:§   6.   otrzymuje brzmienie:  

1)   Dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i   pedagogicznej; pedagogom szkolnym i   logopedom, ustala się tygodniowy wymiar godzin w   ilości 25 godzin tygodniowo oraz 2   godziny wynikające z   art. 42 ust. 2a) Karty Nauczyciela. 2)   Jedna godzina zajęć wynosi 60 minut. .

§   2.  

Zmienia się uchwałę Nr VIII/43/2011 z   dnia 31 marca 2011 r. w   sprawie określenia zasad udzielania i   rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach lub przedszkolach oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i   logopedów w   następujący sposób:§   4.   otrzymuje brzmienie:  

1)   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach lub przedszkolach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych określony w   art. 42, ust. 6   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o   liczbę godzin do wysokości:  

1.   Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godz. dziennie 1   oddział – 20  

2.   Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godz. dziennie od 2   oddziałów –18  

3.   Dyrektor szkoły podstawowej od 1   do 3   oddziałów - 13  

4.   Dyrektor szkoły podstawowej od 4   do 8   oddziałów - 12  

5.   Dyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego od 3   do 10 oddziałów - 10  

6.   Dyrektor zespołu szkół (szkoła podstawowa i   gimnazjum) od 10 oddziałów i   więcej – 5  

7.   Wicedyrektor szkoły podstawowej i   gimnazjum - 9 .

§   3.  

W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   5.  

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   listopada 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »