| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/297/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 14 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594, z   późn. zm. ) oraz na podstawie art. 42, ust. 7, pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

Zmienia się uchwałę Nr VIII/43/2011 z   dnia 31 marca 2011 r. w   sprawie określenia zasad udzielania i   rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach lub przedszkolach oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i   logopedów w   następujący sposób:§   6.   otrzymuje brzmienie:  

1)   Dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i   pedagogicznej; pedagogom szkolnym i   logopedom, ustala się tygodniowy wymiar godzin w   ilości 25 godzin tygodniowo oraz 2   godziny wynikające z   art. 42 ust. 2a) Karty Nauczyciela. 2)   Jedna godzina zajęć wynosi 60 minut. .

§   2.  

Zmienia się uchwałę Nr VIII/43/2011 z   dnia 31 marca 2011 r. w   sprawie określenia zasad udzielania i   rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach lub przedszkolach oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i   logopedów w   następujący sposób:§   4.   otrzymuje brzmienie:  

1)   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach lub przedszkolach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych określony w   art. 42, ust. 6   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o   liczbę godzin do wysokości:  

1.   Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godz. dziennie 1   oddział – 20  

2.   Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godz. dziennie od 2   oddziałów –18  

3.   Dyrektor szkoły podstawowej od 1   do 3   oddziałów - 13  

4.   Dyrektor szkoły podstawowej od 4   do 8   oddziałów - 12  

5.   Dyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego od 3   do 10 oddziałów - 10  

6.   Dyrektor zespołu szkół (szkoła podstawowa i   gimnazjum) od 10 oddziałów i   więcej – 5  

7.   Wicedyrektor szkoły podstawowej i   gimnazjum - 9 .

§   3.  

W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   5.  

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   listopada 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »