| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 1 października 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Szczyrk

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013r. poz. 594 ze zm.)  

Rada Miejska  
p o   s t a   n a   w i   a  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1.   spółce - należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w   której Gmina Szczyrk posiada udziały lub akcje  

2.   udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Szczyrk w   spółce.  

§   2.   Upoważnić Burmistrza Miasta Szczyrk do wnoszenia do spółek, w   zamian za obejmowane udziały wkładów pieniężnych do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Miasta Szczyrk na dany rok budżetowy.  

§   3.   1.   Zgody Rady Miejskiej w   Szczyrku wymaga:  

1)   wnoszenie do spółek, w   zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów)  

2)   cofanie udziałów w   spółkach  

3)   zbywanie udziałów w   spółkach  

2.   Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w   szczególności:  

1)   prawa rzeczowe  

2)   prawa obligacyjne  

3)   prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.  

3.   Wniesienie wkładu niepieniężnego w   celu pokrycia udziałów w   spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje się w   przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.  

4.   Cofanie udziałów przez Gminę Szczyrk następuje wyłącznie w   drodze ich umorzenia, zgodnie z   przepisami Kodeksu spółek handlowych.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »