| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/347/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

Dział . - 630 - TURYSTYKA

rozdz.63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

dochody ogółem - o kwotę - 24 633,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 24 633,00 zł

z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

zmniejszyć plan wydatków

Dział . - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80104 - Przedszkola

wydatki ogółem - o kwotę - 24 633,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 24 633,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych -o kwotę -24 633,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - o kwotę - 24 633,00 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planach wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu:

Dział . - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

zmniejszyć plan wydatków

świadczenia na rzecz osób fizycznych -o kwotę -7 780,00 zł

zwiększyć plan wydatków

dotacja na zadania bieżące - o kwotę -7 780,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budżetu Gminy" do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/347/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 23 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »