| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.121.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010 roku ze zm.).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,84zł od 1 m2powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,55 zł od1 hapowierzchni

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,27 zł od 1 m2powierzchni,

2. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych –0,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –22,60 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,62 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5) gospodarczych nie związanych z gospodarstwem rolnym –3,91 zł odpowierzchni użytkowej,

6) znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których norma powierzchni przekracza ustaloną w przepisach prawa budowlanego –7,71 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,71 od 1 m2powierzchni użytkowej.

3. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części –2%ich wartości               określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 powołanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.               Przez „budynki gospodarcze nie związane z gospodarstwem rolnym” rozumie się budynki lub ich części będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu samoistnym osób fizycznych, związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego w szczególności: składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Sławik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.121.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.121.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.121.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »