| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.121.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010 roku ze zm.).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,84zł od 1 m2powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,55 zł od1 hapowierzchni

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,27 zł od 1 m2powierzchni,

2. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych –0,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –22,60 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,62 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5) gospodarczych nie związanych z gospodarstwem rolnym –3,91 zł odpowierzchni użytkowej,

6) znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których norma powierzchni przekracza ustaloną w przepisach prawa budowlanego –7,71 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,71 od 1 m2powierzchni użytkowej.

3. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części –2%ich wartości               określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 powołanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.               Przez „budynki gospodarcze nie związane z gospodarstwem rolnym” rozumie się budynki lub ich części będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu samoistnym osób fizycznych, związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego w szczególności: składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Sławik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.121.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.121.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.121.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »