| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.189.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
oraz art. 11 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.66.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej wprowadza się następujących zmian:

1. W rozdziale I w § 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235
z późn. zm.),

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 330 z późn. zm.),

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.).

2. W rozdziale III:

- § 10 otrzymuje brzmienie:

10.1. Opłaty:

1) za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem w Żłobku,

2) godzinową za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku przekraczającą 10 godzin dziennie,

3) dzienną za wyżywienie, oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat, jak i terminy ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Ruda Śląska w drodze odrębnej uchwały.

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

3. Rozliczenie pobranej już opłaty dokonywane jest w następnym miesiącu.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 są wnoszone na rzecz Miasta Ruda Śląska, za pośrednictwem Żłobka.

5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt nie pobiera się..

3. W rozdziale III wykreśla się w całości § 11.

4. W rozdziale VI wykreśla się w całości § 27.

5. W rozdziale VI § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej każdego roku na okres od 1 września i nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia następnego roku, pomiędzy Żłobkiem a rodzicami..

6. Dotychczasowe § 12 do 26 otrzymują odpowiednio numery § 11 - 25.

7. Dotychczasowe  § 28 i 29 otrzymują odpowiednio numery § 26 i 27.

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »