| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.189.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
oraz art. 11 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.66.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej wprowadza się następujących zmian:

1. W rozdziale I w § 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235
z późn. zm.),

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 330 z późn. zm.),

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.).

2. W rozdziale III:

- § 10 otrzymuje brzmienie:

10.1. Opłaty:

1) za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem w Żłobku,

2) godzinową za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku przekraczającą 10 godzin dziennie,

3) dzienną za wyżywienie, oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat, jak i terminy ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Ruda Śląska w drodze odrębnej uchwały.

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

3. Rozliczenie pobranej już opłaty dokonywane jest w następnym miesiącu.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 są wnoszone na rzecz Miasta Ruda Śląska, za pośrednictwem Żłobka.

5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt nie pobiera się..

3. W rozdziale III wykreśla się w całości § 11.

4. W rozdziale VI wykreśla się w całości § 27.

5. W rozdziale VI § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej każdego roku na okres od 1 września i nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia następnego roku, pomiędzy Żłobkiem a rodzicami..

6. Dotychczasowe § 12 do 26 otrzymują odpowiednio numery § 11 - 25.

7. Dotychczasowe  § 28 i 29 otrzymują odpowiednio numery § 26 i 27.

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »