| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r  ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Komunalne odpady segregowane z podziałem na odpady biodegradowalne (tzw. MOKRE) i odpady surowcowe (tzw. SUCHE) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.".

3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidulane zamówienie  złożone przez właściciela  nieruchomości podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości do 500 kg na rok kalendarzowy od każdego z właścicieli nieruchomości.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »