| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r  ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Komunalne odpady segregowane z podziałem na odpady biodegradowalne (tzw. MOKRE) i odpady surowcowe (tzw. SUCHE) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.".

3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidulane zamówienie  złożone przez właściciela  nieruchomości podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości do 500 kg na rok kalendarzowy od każdego z właścicieli nieruchomości.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »