| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 469/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2014 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., Poz.594 z późn.zm.); art. 4, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r, Poz. 465 - tekst jednolity) uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w wysokości 171,05 zł za 1m3 (M.P. z 2013r., poz.828), obniża się do kwoty 171,00 zł za 1m3.

§ 2. Określa się:

1) wzór informacji o lasach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 318/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego, określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1stycznia 2013 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 469/XLI/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

informacja leś. zał. nr.1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 469/XLI/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

deklaracja leś. zał. nr 2

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »