| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/432/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. poz. 812)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych

Posiadające certyfikat EURO 4 i EURO 6


550,00


1.000,00


1.200,00

Nie posiadające certyfikatu EURO oraz posiadające certyfikat EURO 1 i EURO 3650,001.100,001.300,00

2) Od samochodów ciężarowych samochodów masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

15

1.500,00

1.700,00

15

1.700,00

1.900,00

3 osie

20

1.900,00

2.150,00

20

2.150,00

2.450,00

4 osie i więcej

29

2.200,00

2.200,00

29

2.350,00

2.650,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a/ od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Do 7 ton

Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

Posiadające certyfikat EURO 4 i EURO 6


650,00


900,00

Nie posiadające certyfikatu EURO oraz posiadające certyfikat EURO 1 i EURO 3


900,00


1.100,00

b/ równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

25

650,00

750,00

25

31

750,00

1000,00

31

1.550,00

2.100,00

3 osie

40

1.350,00

1.850,00

40

1.850,00

2.750,00

4) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) wyprodukowane po roku 2010 330,00 zł

b) wyprodukowane w roku 2010 i wcześniej 430,00 zł

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

20

400,00

450,00

20

550,00

650,00

2 osie

12

33

900,00

1.000,00

33

37

1.250,00

1.550,00

37

1.450,00

1.800,00

3 osie

12

36

950,00

1.050,00

36

44

1.200,00

1.400,00

44

1.300,00

1.400,00

6) Od autobusów:

Liczba miejsc siedzących

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

Posiadające certyfikat EURO 4 i EURO 6


1.000,00


1.600,00

Nie posiadające certyfikatu EURO oraz posiadające certyfikat EURO 1 i EURO 3


1.100,00


1.800,00

§ 2. Stawki ustalone w § 1 pkt 1, 3 i 6 odnoszą się do certyfikatów w sprawie europejskich standardów emisji spalin - norm dopuszczalnych emisjihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Spaliny w nowychhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd sprzedawanych na tereniehttp://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska . Zastosowanie mają: Dyrektywa 91/441/EC [11] z dnia 26 czerwca 1991 r., Dyrektywa 98/69/EC [12] z 13 października 1998 r., Dyrektywa 2007/715/EC[13] z 30 czerwca 2007.

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu oraz oświaty i wychowania - nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 listopada 2011 r. sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w "Wieściach Skoczowskich".

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »