| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/432/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. poz. 812)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych

Posiadające certyfikat EURO 4 i EURO 6


550,00


1.000,00


1.200,00

Nie posiadające certyfikatu EURO oraz posiadające certyfikat EURO 1 i EURO 3650,001.100,001.300,00

2) Od samochodów ciężarowych samochodów masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

15

1.500,00

1.700,00

15

1.700,00

1.900,00

3 osie

20

1.900,00

2.150,00

20

2.150,00

2.450,00

4 osie i więcej

29

2.200,00

2.200,00

29

2.350,00

2.650,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a/ od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Do 7 ton

Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

Posiadające certyfikat EURO 4 i EURO 6


650,00


900,00

Nie posiadające certyfikatu EURO oraz posiadające certyfikat EURO 1 i EURO 3


900,00


1.100,00

b/ równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

25

650,00

750,00

25

31

750,00

1000,00

31

1.550,00

2.100,00

3 osie

40

1.350,00

1.850,00

40

1.850,00

2.750,00

4) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) wyprodukowane po roku 2010 330,00 zł

b) wyprodukowane w roku 2010 i wcześniej 430,00 zł

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

20

400,00

450,00

20

550,00

650,00

2 osie

12

33

900,00

1.000,00

33

37

1.250,00

1.550,00

37

1.450,00

1.800,00

3 osie

12

36

950,00

1.050,00

36

44

1.200,00

1.400,00

44

1.300,00

1.400,00

6) Od autobusów:

Liczba miejsc siedzących

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

Posiadające certyfikat EURO 4 i EURO 6


1.000,00


1.600,00

Nie posiadające certyfikatu EURO oraz posiadające certyfikat EURO 1 i EURO 3


1.100,00


1.800,00

§ 2. Stawki ustalone w § 1 pkt 1, 3 i 6 odnoszą się do certyfikatów w sprawie europejskich standardów emisji spalin - norm dopuszczalnych emisjihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Spaliny w nowychhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd sprzedawanych na tereniehttp://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska . Zastosowanie mają: Dyrektywa 91/441/EC [11] z dnia 26 czerwca 1991 r., Dyrektywa 98/69/EC [12] z 13 października 1998 r., Dyrektywa 2007/715/EC[13] z 30 czerwca 2007.

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu oraz oświaty i wychowania - nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 listopada 2011 r. sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w "Wieściach Skoczowskich".

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »