| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/XXIX/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142,  Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art.10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. ( M.P. 2013, poz. 812,) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M. P. 2013, poz. 724) i art. 4 ust. 1 i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r.,  Nr 197, poz. 1172).

Rada Gminy  Popów
uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :             
a) powyżej  3,5 tony i poniżej 12 ton             
I samochody posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 2000             
II samochody posiadające katalizator i wyprodukowane w roku 2000 i wcześnie             
III nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane po roku 2000             
IV nie posiadające katalizatora spalin i wyprodukowane w roku 2000 i wcześnie j             Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej  3,5 t do 5,5 t włącznie

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

Powyżej 9 t i mniej niż 12 t

Stawka podatku w złotych


I

II

III

IV

2014 r.
542,00

578,00

565,00

648,00

2014 r.
625,00

672,00

640,00

720,00

2014 r.
708,00

766,00

825,00

861,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

Liczba osi / system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

Stawka podatku w złotych


12
15


15
-

2014 r.
943,00
1.297,00

2014 r.
1.062,00
1.451,00

3 osie

Stawka podatku w złotych


12
19
23


19
23
-

2014 r.
708,00
1.179,00
1.651,00

2014 r.
943,00
1.415,00
1.813,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych


12
27
29


27
29
-

2014 r.
1.415,00
1.769,00
2.359,00

2014 r.
1.769,00
2,123,00
2.822,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton I ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 7 ton II ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Ciągniki wyprodukowane

w 2000 roku i wcześniej

po 2000 roku


I

II

2014 r.
943,00

1.179,00

2014 r.
825,00

1.062,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa,                                  ciągnik balastowy+ przyczepa ( w tonach )

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych


12
25
31
36


25
31
36
-

2014 r.
943,00
1.179,00
1.624,00
1.874,00

2014 r.
1.179,00
1.415,00
2.229,00
2.229,00

3 osie

Stawka podatku w złotych


12
36
40


36
40
-

2014 r.
1.488,00
1.654,00
1.985,00

2014 r.
1.981,00
1.985,00
2.933,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego na rok 2014 331 zł.

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne                 lub podobne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

Stawka podatku w złotych


12
25


25
-

2014 r.
235,00
471,00

2014 r.
381,00
669,00

2 osie

Stawka podatku w złotych


12
28
33
38


28
33
38
-

2014 r.
357,00
731,00
1.179,00
1.533,00

2014 r.
471,00
1.013,00
1.539,00
2.027,00

3 osie

Stawka podatku w złotych


12
44


44
-

2014 r.
1.533,00
1.682,00

2014 r.
1.682,00
1.769,00

5) od autobusów :

a) wyprodukowanych w roku 2000 i wcześniej w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej                 niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

2014 r.
1.003,00

2014 r.
1.887,00

b) wyprodukowanych po roku 2000 w zależności od liczby miejsc  do siedzenia :

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej                 niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

2014 r.
943,00

2014 r.
1.651,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących  wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej z zastrzeżeniem nie wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie.

Przewodniczący Rady Gminy Popów


Jakub Deska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »