| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/338/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lelów stanowiącym załącznik do uchwały XXXIII/233/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelów wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 dodaje się pkt. 13:

popiół;

2) § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. e otrzymuje brzmienie:

pojemnikach (kubłach) przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, plastik i papier, popiół, odpady biodegradowalne o pojemności co najmniej 120 l i większe;

3) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-5 i 13, należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej raz w miesiącu,

4) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej raz w miesiącu,

5) dla obiektów letniskowych i rekreacyjnych, w okresie od 1 marca do 31 października – co najmniej raz w miesiącu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »