| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 302/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipie w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą Nr XLI/378/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Tadeusza Pułki  przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Lipie w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 5.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu23 lutego2014 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do zarządzenia Nr 302/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniającychdo Rady Gminy Lipie w okręgu wyborczym nr 5

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności

1

2

do 20.12.2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipie w okręgu wyborczym nr 5,

do 04.01.2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w okręgu nr 5,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu,

do 09.01.2014 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu,

do 24.01.2014 r. (do godziny 2400)

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu  list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 5,

do 31.01.2014 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Natolinie,

do 02.02.2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5,

do 03.02.2014 r.

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipiu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,

do 08.02.2014 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu zawierającego numery list i dane o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 5,

do 09.02.2014 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Lipiu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Natolinie ,

do 09.02.2014 r.

- sporządzenie spisu wyborców dla okręgu wyborczego nr 5 w Urzędzie Gminy Lipie,

do 13.02.2014 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

21.02.2014 r. o godz.2400

- zakończenie kampanii wyborczej,

22.02.2014 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Natolinie  spisu wyborców,

23.02.2014 r.w godz. 8:00–22:00

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »