| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 172/XLVIII/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/XLV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 20 lit. e i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 168/XLV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść § 1 ust. 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

Dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Opatów;

2) zmienia się treść § 1 ust. 2 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na cele określone w ustawie o systemie oświaty.;

3) zmienia się treść § 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Dotacje są przekazywane w częściach i terminach określonych w ustawie o systemie oświaty..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »