| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/429/2014 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/408/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594) i art. 5 ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje

§ 1. 1. Dokonać  zmiany § 1 pkt 2) litera d) uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/408/2013 z dnia 25 listopada 2013r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowicew dotychczasowym brzmieniu:

„d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,25 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,.polegającej na nadaniu § 1 pkt 2 litera d) wyżej powołanej uchwały nowego, następującego brzmienia:

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,25 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,.

2. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/408/2013 z dnia 25 listopada 2013r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice, pozostają bez zmian.

§ 2. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »