| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/536/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 4753 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się inkasentów opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła:

1) Pani BODYNEK Ewa – dla obiektu DW "RADIOLA" w Wiśle przy ul. J. Niemca 4A (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 356);

2) Pani CHOCHÓR Grażyna – dla Hotelu "POLONIA" w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 34A (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

3) Pani CIEŚLAR Alicja – dla  obiektu Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "ZAMEK" w Wiśle przy ul. Zameczek 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 341);

4) Pani CIEŚLAR Beata – dla  Hotelu "STOK" w Wiśle przy ul. Jawornik 52A (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

5) Pani CIEŚLAR Danuta – dla  obiektu DW "LIMBA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 5 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 252);

6) Pan CIEŚLAR Grzegorz – dla Hotelu "GAWRA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 44 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 119);

7) Pani CIEŚLAR Joanna – dla  obiektu CR i R "JUBILAT" w Wiśle przy ul. Bukowej 9;

8) Pani Cieślar Maria – dla Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego "ZIMOWIT" w Wiśle przy ul. Wodnej 3 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 324);

9) Pan KOŃCZYK Janusz – dla obiektu "BIAŁY DWOREK" w Wiśle przy ul. 1 Maja 6 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 188);

10) Pani LUBER Agnieszka – dla Pensjonatu "OGRODZISKO" w Wiśle przy ul. Malinka 8 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

11) Pani PINKAS Alicja – dla obiektu  "ZBIORNIK WODNY" w Wiśle Oś. Noclegi;

12) Pani POLOK Danuta – dla  obiektu DW "CISÓWKA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 42 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 172);

13) Pani RASZKA Jolanta – dla  obiektu DW "BRUCLIK" w Wiśle Oś. Kozińce 13 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 142);

14) Pani SKURZOK Agnieszka – dla Hostelu "KROKUS" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 9 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 075);

15) Pani SZWEDO Ewa – dla obiektu Villi "POD RÓŻĄ" w Wiśle Aleja Ksiedza Biskupa Bursche 46;

16) Pani ŚCIBISZ Grażyna – dla  obiektu OW "STORCZYK" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 3 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 239);

17) Pani ZBROŃSKA Agnieszka – dla Ośrodka "RELAKS" w Wiśle przy ul. 11 Listopada 35 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 223);

18) Pani ZGORZELSKA Alina – dla  obiektu DW "MITUR" w Wiśle przy ul. Fiedorowskiej 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 203);

19) "ALMIRA 2005" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000226809) – dla obiektu Villa "ALMIRA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 1A;

20) BIURO PODRÓŻY "PARTNER" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425789) – dla obiektu DW "IZABELA" w Wiśle przy ul. Gimnazjalnej 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 219);

21) Bogdan Gruszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU "TRANS-KRUSZ" Gruszka Bogdan (NIP 638-10-02-759, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla Obiektu "Centrum GREEN HILL" w Wiśle przy ul. Dziechcinka 7 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 201);

22) "FROMAG" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380863) – dla Hotelu "MERCURE"  Wisła Patria w Wiśle przy ul. Kopydło 20 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich);

23) "GEOVITA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162223) – dla Centrum Konferencji i Rekreacji "GEOVITA" w Wiśle Oś. Bajcary 14 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 170);

24) Heinrich Paulus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "APARTAMENTY SOLAR" Heinrich Paulus (NIP 526-254-63-81, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla obiektu "APARTAMENTY SOLAR" w Wiśle przy ul. Kiczerowskiej 3A (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 082);

25) K.P.T.W. "NATURA TOUR" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155205 ) – dla obiektu DW "SOSNA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 46 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 226);

26) Krzysztof Kryj, Bogusław Rojek, Jan Kuczera i Zbigniew Zimonczyk prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą "KOMA" S.C. (NIP 642-25-74-471, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla obiektu "SILESIA" w Wiśle przy ul. Bukowej 4 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 153);

27) Łukasz Kryjak i Marcin Kryjak prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą "LUMAR" Łukasz i Marcin Kryjak Spółka Cywilna (NIP 547-20-22-810,  legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla Hotelu "VESTINA" w Wiśle przy ul. Malinka 35 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

28) Maria i Ryszard Rucińscy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. "MARIA" Spółka Cywilna (NIP 548-246-15-86, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla Pensjonatu "UŚMIECH" w Wiśle przy ul. Chałupiańskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich);

29) "NAT FIRMA TURYSTYCZNA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084122) – dla Apartamentów w Wiśle przy ul. Bukowej 6 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 398);

30) PHZ "JUR-GAST" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000183122) – dla obiektu "DWÓR JUR-GAST" w Wiśle przy ul. Stalmacha 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 366);

31) "POD JEDLAMI" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267084) – dla Hotelu "POD JEDLAMI" (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich) i OW "TURNIA" w Wiśle przy ul. Beskidzkiej 17 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 081);

32) Polski Związek Sportów Niepełnosprawnych  "START" (legitymujący się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124143) – dla obiektu Ośrodek Sportowy PZSN "START" w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich);

33) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PLUSK" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000091426)  – dla  obiektu DW "EWA" w Wiśle przy ul.  Brzozowej 7 i 14 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 070);

34) "SPÓŁDZIELNIA KŁOS" (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175062) – dla obiektu DW "KŁOS" w Wiśle przy ul. Na Stoku 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 042);

35) "SUN & SNOW" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000318497) – dla Apartamentów w Wiśle przy ul. Bukowej 6, ul. Bukowej 17, ul. Górnośląskiej 9 oraz ul. Miłej 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 042);

36) Tadeusz Byrtek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BYRTEK TADEUSZ Firma Handlowo-Usługowa" (NIP 548-11-69-984, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Willi "KSIĘŻÓWKA-WIŚLANKA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 068);

37) Tadeusz Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "HOTEL GOŁĘBIEWSKI" Tadeusz Gołębiewski (NIP 125-001-07-73, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla obiektu "HOTEL GOŁĘBIEWSKI" w Wiśle Aleja Księdza Biskupa Bursche 3 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

38) "WITOSA PROJEKT" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000307217) – dla obiektu DW "BESKIDY" w Wiśle przy ul. Wypoczynkowej 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 145);;

2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się inkasenta opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła w innych obiektach niż wskazane w ust. 2: Panią Annę Słowiok, zamieszkałą w Wiśle (Jawornik), posiadającą NIP 548-255-35-55..

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »