| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.30.2015 Rady Gminy Przystajń

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z?liczbą punktów w?drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w?szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń:

1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 5 punktów,

2) korzystanie z oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wymiarze powyżej podstawy programowej – 1 punkt za każdą dodatkową godzinę (maksymalnie 4 punkty),

3) korzystanie z oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodzeństwo dziecka – 5 punktów,

4) zamieszkanie dzieci w obwodzie szkoły podstawowej (dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz zespołów szkolno-przedszkolnych) – 5 punktów,

5) zadeklarowanie uczęszczania do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dzieci będących młodszym rodzeństwem kandydatów - 5 punktów.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, tj.:

1) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego – każdy rodzic składa odrębne oświadczenie (załącznik nr 1);

2) oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

3) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (załącznik nr 2);

4) oświadczenie rodzica/ów o zadeklarowaniu uczęszczania rodzeństwa do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (załącznik nr 3);

5) oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę (załącznik nr 4).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.30.2015
Rady Gminy Przystajń
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.30.2015
Rady Gminy Przystajń
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.30.2015
Rady Gminy Przystajń
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.30.2015
Rady Gminy Przystajń
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »