Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw