| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DEKRET

z dnia 7 grudnia 1955 r.

o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.

Art. 1. [Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]

1. Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami oraz z dziobem i szponami złotymi w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku.

2. Wzór godła zawiera załącznik nr 1.

Art. 2. [Barwy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]

Barwami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są kolory biały i czerwony w dwóch poziomych pasach równoległych równej szerokości i długości, z których górny jest biały a dolny czerwony, odpowiadający barwie cynobru.

Art. 3. [Flaga państwowa]

1. Flagą państwową jest prostokątny płat tkaniny o barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

2. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 3 : 8.

Art. 4. [Podnoszenie flagi państwowej]

1. Flagę państwową podnosi się:

1) na budynku Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – na czas sesji Sejmu,

2) na budynkach Rady Państwa i Rady Ministrów – stale,

3) na budynku obrad rady narodowej – na czas jej sesji,

4) na budynkach organów władzy i administracji państwowej, urzędów, jednostek wojskowych, instytucji, szkół, przedsiębiorstw państwowych oraz organizacji politycznych, związków zawodowych, zrzeszeń spółdzielczych i organizacji społecznych – w dniach świąt państwowych: 1 maja i 22 lipca.

2. Prezes Rady Ministrów może określić inne okoliczności, w których istnieje obowiązek podnoszenia flagi państwowej.

3. Flagę państwową podnoszą również, polskie statki żeglugi śródlądowej.

Art. 5. [Podnoszenie flagi państwowej z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]

1. Flagę państwową z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pośrodku białego pasa flagi podnoszą:

1) polskie urzędy i instytucje państwowe za granicą w przypadkach przewidzianych zwyczajem międzynarodowym,

2) pojazdy i statki, których używają w czasie wykonywania obowiązków służbowych za granicą kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz misji specjalnych i delegacji dyplomatycznych,

3) polskie lotniska cywilne i porty lotnicze,

4) polskie cywilne samoloty komunikacyjne za granicą.

2. Prezes Rady Ministrów może określić inne przypadki, w których istnieje obowiązek podnoszenia flagi państwowej z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

3. Stosunek wysokości godła do szerokości flagi wynosi 2 : 5.

Art. 6. [Bandera polska]

1. Polskie statki morskie podnoszą banderę polską, którą jest flaga państwowa z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej określona w art. 5.

2. Wzór bandery polskiej zawiera załącznik nr 2.

3. Polskie statki morskie pełniące specjalną służbę państwową podnoszą niezależnie od bandery polskiej flagę z oznaczeniem pełnionej służby według wzoru, który określi Minister Żeglugi.

Art. 7. [Wizerunek orła]

Wizerunku orła (art. 1) używają:

1) organy władzy i administracji państwowej,

2) jednostki wojskowe,

3) sądy, prokuratura, państwowe biura notarialne i komornicy sądowi,

4) szkoły i instytucje państwowe,

5) inne instytucje oraz przedsiębiorstwa państwowe, jeżeli przepis szczególny uprawnia je do używania wizerunku orła (art. 1).

Art. 8. [Tablica z godłem]

1. Na budynku siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku orła umieszcza się tablicę z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz tablicę z napisem nazwy jednostki organizacyjnej.

2. Tablica z godłem ma kształt owalny w układzie pionowym, obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym jest wyobrażone godło, tablica zaś z napisem jest prostokątna w układzie poziomym, ma tło czerwone a litery napisu białe.

3. Wzory tablic z godłem i z napisem zawierają załączniki nr 3 i nr 4.

Art. 9. [Pieczęć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]

Pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła (art. 1), a w otoku napis „Polska Rzeczpospolita Ludowa”.

Art. 10. [Pieczęć Rady Państwa]

Pieczęcią Rady Państwa Jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła (art. 1), a w otoku napis „Rada Państwa”.

Art. 11. [Pieczęć urzędowa]

1. Pieczęcią urzędową jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągłą zawierająca pośrodku wizerunek orła (art. 1), a w otoku napis odpowiadający nazwie jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania pieczęci urzędowej.

2. Pieczęci urzędowej używają jednostki organizacyjne wymienione w art. 7.

Art. 12. [Delegacja]

1. Rada Ministrów wyda w drodze rozporządzenia przepisy wykonawcze i przejściowe w sprawach unormowanych w niniejszym dekrecie.

2. Przepisy te uregulują w szczególności wymiary oraz sposób umieszczenia tablic urzędowych, wymiary oraz sposób używania i strzeżenia pieczęci urzędowych, jak również wyrób pieczęci urzędowych i nadzór nad ich wyrobem.

3. Przepisy te mogą również przewidywać przypadki używania napisów i pieczęci odmiennych od określonych w niniejszym dekrecie.

Art. 13. [Kara za nieuprawnione używanie godła, flagi i bandery]

Kto nieprawnie używa godła Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, flagi państwowej z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bandery polskiej lub wizerunku orla określonego w niniejszym dekrecie, podlega karze aresztu do roku i karze grzywny do 10.000 zł albo jednej z tych kar.

Art. 14. [Przepisy uchylone]

Tracą moc przepisy z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach i pieczęciach (Dz. U. z 1939 r. Nr 2, poz. 8).

Art. 15. [Wejście w życie]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki

Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki

Załączniki do dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r.

Załącznik 1. [GODŁO PRL]

Załącznik nr 1

GODŁO PRL

infoRgrafika

Załącznik 2. [BANDERA]

Załącznik nr 2

BANDERA

infoRgrafika

Załącznik 3. [TABLICA Z GODŁEM PRL]

Załącznik nr 3

TABLICA Z GODŁEM PRL

infoRgrafika

Załącznik 4. [TABLICE Z NAPISAMI NAZW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH]

Załącznik nr 4

TABLICE Z NAPISAMI NAZW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »