REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1955 nr 47 poz. 314

DEKRET

z dnia 7 grudnia 1955 r.

o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.

Tekst pierwotny

Art. 1. [Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]

1. Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami oraz z dziobem i szponami złotymi w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku.

2. Wzór godła zawiera załącznik nr 1.

Art. 2. [Barwy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]

Barwami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są kolory biały i czerwony w dwóch poziomych pasach równoległych równej szerokości i długości, z których górny jest biały a dolny czerwony, odpowiadający barwie cynobru.

Art. 3. [Flaga państwowa]

1. Flagą państwową jest prostokątny płat tkaniny o barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

2. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 3 : 8.

Art. 4. [Podnoszenie flagi państwowej]

1. Flagę państwową podnosi się:

1) na budynku Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – na czas sesji Sejmu,

2) na budynkach Rady Państwa i Rady Ministrów – stale,

3) na budynku obrad rady narodowej – na czas jej sesji,

4) na budynkach organów władzy i administracji państwowej, urzędów, jednostek wojskowych, instytucji, szkół, przedsiębiorstw państwowych oraz organizacji politycznych, związków zawodowych, zrzeszeń spółdzielczych i organizacji społecznych – w dniach świąt państwowych: 1 maja i 22 lipca.

2. Prezes Rady Ministrów może określić inne okoliczności, w których istnieje obowiązek podnoszenia flagi państwowej.

3. Flagę państwową podnoszą również, polskie statki żeglugi śródlądowej.

Art. 5. [Podnoszenie flagi państwowej z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]

1. Flagę państwową z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pośrodku białego pasa flagi podnoszą:

1) polskie urzędy i instytucje państwowe za granicą w przypadkach przewidzianych zwyczajem międzynarodowym,

2) pojazdy i statki, których używają w czasie wykonywania obowiązków służbowych za granicą kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz misji specjalnych i delegacji dyplomatycznych,

3) polskie lotniska cywilne i porty lotnicze,

4) polskie cywilne samoloty komunikacyjne za granicą.

2. Prezes Rady Ministrów może określić inne przypadki, w których istnieje obowiązek podnoszenia flagi państwowej z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

3. Stosunek wysokości godła do szerokości flagi wynosi 2 : 5.

Art. 6. [Bandera polska]

1. Polskie statki morskie podnoszą banderę polską, którą jest flaga państwowa z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej określona w art. 5.

2. Wzór bandery polskiej zawiera załącznik nr 2.

3. Polskie statki morskie pełniące specjalną służbę państwową podnoszą niezależnie od bandery polskiej flagę z oznaczeniem pełnionej służby według wzoru, który określi Minister Żeglugi.

Art. 7. [Wizerunek orła]

Wizerunku orła (art. 1) używają:

1) organy władzy i administracji państwowej,

2) jednostki wojskowe,

3) sądy, prokuratura, państwowe biura notarialne i komornicy sądowi,

4) szkoły i instytucje państwowe,

5) inne instytucje oraz przedsiębiorstwa państwowe, jeżeli przepis szczególny uprawnia je do używania wizerunku orła (art. 1).

Art. 8. [Tablica z godłem]

1. Na budynku siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku orła umieszcza się tablicę z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz tablicę z napisem nazwy jednostki organizacyjnej.

2. Tablica z godłem ma kształt owalny w układzie pionowym, obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym jest wyobrażone godło, tablica zaś z napisem jest prostokątna w układzie poziomym, ma tło czerwone a litery napisu białe.

3. Wzory tablic z godłem i z napisem zawierają załączniki nr 3 i nr 4.

Art. 9. [Pieczęć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]

Pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła (art. 1), a w otoku napis „Polska Rzeczpospolita Ludowa”.

Art. 10. [Pieczęć Rady Państwa]

Pieczęcią Rady Państwa Jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła (art. 1), a w otoku napis „Rada Państwa”.

Art. 11. [Pieczęć urzędowa]

1. Pieczęcią urzędową jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągłą zawierająca pośrodku wizerunek orła (art. 1), a w otoku napis odpowiadający nazwie jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania pieczęci urzędowej.

2. Pieczęci urzędowej używają jednostki organizacyjne wymienione w art. 7.

Art. 12. [Delegacja]

1. Rada Ministrów wyda w drodze rozporządzenia przepisy wykonawcze i przejściowe w sprawach unormowanych w niniejszym dekrecie.

2. Przepisy te uregulują w szczególności wymiary oraz sposób umieszczenia tablic urzędowych, wymiary oraz sposób używania i strzeżenia pieczęci urzędowych, jak również wyrób pieczęci urzędowych i nadzór nad ich wyrobem.

3. Przepisy te mogą również przewidywać przypadki używania napisów i pieczęci odmiennych od określonych w niniejszym dekrecie.

Art. 13. [Kara za nieuprawnione używanie godła, flagi i bandery]

Kto nieprawnie używa godła Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, flagi państwowej z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bandery polskiej lub wizerunku orla określonego w niniejszym dekrecie, podlega karze aresztu do roku i karze grzywny do 10.000 zł albo jednej z tych kar.

Art. 14. [Przepisy uchylone]

Tracą moc przepisy z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach i pieczęciach (Dz. U. z 1939 r. Nr 2, poz. 8).

Art. 15. [Wejście w życie]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki

Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki

Załączniki do dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r.

Załącznik 1. [GODŁO PRL]

Załącznik nr 1

GODŁO PRL

infoRgrafika

Załącznik 2. [BANDERA]

Załącznik nr 2

BANDERA

infoRgrafika

Załącznik 3. [TABLICA Z GODŁEM PRL]

Załącznik nr 3

TABLICA Z GODŁEM PRL

infoRgrafika

Załącznik 4. [TABLICE Z NAPISAMI NAZW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH]

Załącznik nr 4

TABLICE Z NAPISAMI NAZW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA