Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 16 września 1966 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych na dzieci.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1966-10-04
  • Data wejścia w życie: 1966-10-04
  • Data obowiązywania: 1966-10-04
  • Z mocą od: 1966-09-01
  • Dokument traci ważność: 1972-09-01

Dziennik Ustaw