REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 39 poz. 262

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 1982 r.

w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Pracownik Państwowy”, trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nadanie urzędnikowi państwowemu odznaki honorowej „Zasłużony Pracownik Państwowy”, zwanej dalej „odznaką”, za osiągnięcia w pracy zawodowej jest uznaniem jego zasług położonych w realizacji zadań administracji państwowej.
§ 2.
Wnioski o nadanie odznaki zgłaszają właściwi ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego oraz w stosunku do:

1) pracowników Kancelarii Sejmu - Szef Kancelarii Sejmu,

2) pracowników Kancelarii Rady Państwa - Szef Kancelarii Rady Państwa,

3) kuratorów zawodowych i komorników - Minister Sprawiedliwości,

4) pracowników Państwowej Inspekcji Pracy - Główny Inspektor Pracy,

5) pracowników organów kontroli publikacji i widowisk - Prezes Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk,

6) pracowników administracyjnych, pomocniczych, technicznych i obsługi:

a) Sądu Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

b) innych sądów oraz biur notarialnych - Minister Sprawiedliwości,

c) Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

d) Państwowego Arbitrażu Gospodarczego - Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodarczego.

§ 3.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać uzasadnienie określające szczegółowo zasługi urzędnika państwowego, o których mowa w § 1, oraz opinię przedstawicielstwa pracowniczego.
§ 4.
Wnioski o nadanie odznaki należy przedstawiać organowi właściwemu do jej nadania najpóźniej na 2 miesiące przed terminem nadania.
§ 5.
1. Odznaka ma kształt krążka o średnicy 33 mm, wykonanego z metalu koloru złotego; na licowej stronie odznaki na obrzeżu znajdują się stylizowane liście laurowe, a w środku rysunek konturowy mapy Polski, w górnej części koloru białego, w dolnej czerwonego. Pośrodku mapy znajduje się złocony napis „PRL”. Na odwrotnej stronie odznaki umieszczony jest napis „Zasłużony Pracownik Państwowy PRL”. Odznaka zawieszona jest na wstążce, której środkowa część jest koloru białego, boczne zaś koloru czerwonego.

2. Wzór odznaki określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
1. Odznakę nadaje się z okazji Święta Pracy, Święta Odrodzenia Polski, przejścia na emeryturę oraz w związku z jubileuszem pracy.

2. Osobie odznaczonej wręcza się dokument stwierdzający nadanie odznaki.

§ 7.
Odznakę wręcza zgłaszający wniosek o jej nadanie lub osoba przez niego upoważniona.
§ 8.
Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.
§ 9.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Urząd Rady Ministrów.
§ 10.
Nadanie odznaki odnotowuje się w aktach osobowych urzędnika.
§ 11.
Traci moc zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Pracownik Państwowy” oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia (Monitor Polski Nr 13, poz. 72 i Nr 22, poz. 138).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK PAŃSTWOWY"]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 listopada 1982 r. (poz. 262)

WZÓR ODZNAKI „ZASŁUŻONY PRACOWNIK PAŃSTWOWY”

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1982-12-16
  • Data wejścia w życie: 1983-01-01
  • Data obowiązywania: 1983-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA