| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 października 1985 r.

w sprawie zasad przysposobienia zawodowego osób uprawnionych do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zwanej dalej „inwalidą”, przysługuje prawo do przysposobienia zawodowego, jeżeli nie posiada żadnego przygotowania zawodowego albo nie może pracować w zawodzie wyuczonym lub dotychczas wykonywanym.
§ 2.
Przysposobienie zawodowe obejmuje:

1) naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy w zakładach pracy w warunkach odpowiadających stanowi zdrowia oraz w takich zawodach bądź przy takich czynnościach zawodowych, w których bez uszczerbku dla zdrowia jest możliwe uzyskanie przeciętnej wydajności pracy,

2) naukę zawodu w szkołach zawodowych,

3) naukę zawodu w zakładach rehabilitacji zawodowej.

§ 3.
1. Objęcie przysposobieniem zawodowym, o którym mowa w § 2, następuje na wniosek inwalidy, z uwzględnieniem jego wieku, stanu zdrowia i wskazań lekarskich.

2. Wniosek o objęcie przysposobieniem zawodowym, o którym mowa w § 2, inwalida zgłasza do właściwego dla swego miejsca zamieszkania terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej stopnia podstawowego. Wniosek zgłasza się za pośrednictwem przemysłowego zespołu opieki zdrowotnej lub zespołu opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, sprawującego opiekę nad zakładem pracy zatrudniającym inwalidę, lub - jeżeli inwalida nie jest zatrudniony - za pośrednictwem właściwego dla jego miejsca zamieszkania zespołu opieki zdrowotnej dla ogółu ludności.

3. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o uznaniu inwalidztwa.

4. Zespół opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 2, na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz oceny aktualnego stanu zdrowia inwalidy ustala wskazania lekarskie do jednego z rodzajów przysposobienia zawodowego.

§ 4.
Po otrzymaniu wniosku terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej stopnia podstawowego, biorąc pod uwagę wskazania lekarskie, w trybie określonym w przepisach o planowym zatrudnieniu inwalidów, kieruje inwalidę do:

1) właściwego zakładu pracy albo

2) odpowiedniej szkoły zawodowej, albo

3) zakładu rehabilitacji zawodowej inwalidów.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: T. Szelachowski

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 30 października 1985 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »